De Mythe

Leiderschap en zelfbedrog

Over deze voorstelling

De Mythe

De Mythe is een confronterende en inspirerende theatervoorstelling die inmiddels tot een van de meest succesvolle voorstellingen is uitgegroeid. De voorstelling kent verschillende versies waarin de belevingswereld is toegespitst op een bepaalde doelgroep zoals de financiële wereld of overheidsorganisatie. Zo is er eerder een versie gemaakt i.s.m. de ING over leiderschap in crisistijd voor het programma managers met impact. (MMI).

De Mythe 1

Uit ons gastenboek

“Plaatsvervangend zweet op mijn rug.”

“De tekst van het lied ‘rookgordijn’; heel treffend.”

“Geen ontkomen aan, deze voorstelling ging over mij.”

Het verhaal

Hoofdpersoon Niels is een teammanager en leest een boek over effectiviteit van leiderschap, geïnspireerd door het werk van Coleman (nieuwe leiderschap) en Arbinger (leiderschap en zelfbedrog). Tegelijk volg je Niels in zijn dagelijkse werk met de mensen waar hij mee te maken heeft. Dagen van wel willen maar niet kunnen, van wel weten maar niet doen. Daarnaast volg je de uitwerking van zijn werkleven op zijn gemoedstoestand thuis.

Het boek komt tot leven en confronteert Niels met zijn intenties en handelen. Uiteindelijk besluit Niels te breken met de gevestigde werkcultuur binnen zijn organisatie. Dit wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen…

Wat is het fundament van effectief leiderschap? Strategie, visie of nieuwe ideeën? Of het sturen van emoties in de goede richting?